Max teatar

Max teatar profesionalno je kazalište sa sjedištem u gradu Zaprešiću. Djeluje u gradu Zaprešiću, u općini Brdovec i Mariji Gorici. Osim profesionalnih predstava Max teatar ima dramski glumački studio unutar kojeg radi profesionalno vođene predstave s djecom mladima i odraslima.

Umjetničko područje:
Umjetnička organizacija djeluje u području kazališne,
glazbeno scenske, filmske, likovne umjetničke djelatnosti 

Registar:

Umjetnička organizacija
„Max teatar“
upisana je Očevidnik/Registar umjetničkih organizacija
Ministarstva kulture RH pod registarskim brojem 78
od 13. listopada, 2000. godine

Sjedište:

Max teatar
Tina Ujevića 2
Zaprešić, 10290
OIB:30247485008
IBAN: HR6523600001101451563

Kontakt:

+385 (0)91 505 55 32
max.teatar@gmail.com
www.maxteatar.hr


This web page was created with Mobirise