Max teatar

Umjetnička organizacija „Max teatar“ registrirana je pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske 13. listopada, 2000. godine. Bavi se pripremom i izvođenjem profesionalnih i dramskih/amaterskih kazališnih predstava, organizacijom i sudjelovanjem na umjetničkim festivalima; snimanjem, pripremanjem dokumentarnih, igranih te eksperimentalnih filmova, osnaživanjem djece i mladih u okviru umjetničke djelatnosti. Sjedište Max teatra je u Zaprešiću, gdje Max teatar ima aktivan glumački dramski studio, koji pohađa oko stotinjak djece mladih i odraslih članova. 

Umjetničko područje:
Umjetnička organizacija djeluje u području kazališne,
glazbeno scenske, filmske, likovne umjetničke djelatnosti 

Registar:

Umjetnička organizacija
„Max teatar“
upisana je Očevidnik/Registar umjetničkih organizacija
Ministarstva kulture RH pod registarskim brojem 78
od 13. listopada, 2000. godine

Sjedište:

Max teatar
Tina Ujevića 2
Zaprešić, 10290
OIB:30247485008
IBAN: HR6523600001101451563

Kontakt:

+385 (0)91 505 55 32
max.teatar@gmail.com
www.maxteatar.hr


Develop your own site - Get now