Max teatar dramski studio

Dramski studio Max teatra kruna je rada profesionalnih umjetnika, pedagoga koji se godinama bave dramskom pedagogijom i podučavanjem glume u Zaprešiću, prvo u Osnovnoj školi "Ljudevita Gaja" (2 godine), a zatim u Pučkom otvorenom učilištu (7 godina). Od rujna 2019-te godine nastavljamo svoj rad u umjetničkoj organizaciji Max teatar. Radimo u iznajmljenom prostoru za probe uz podršku svih dosadašnjih polaznika te njihovih roditelja.
Predstave igramo na raznim lokacijama u gradu Zaprešiću, ali i u Kino dvorani općine Brdovec.  Od 2023 godine imamo i vlastitu dvoranu za probe u ulici Rude Bosaka 1 u Zaprešiću 
Pristup polaznicima je specifičan, jer svaki polaznik prolazi kroz cijeli proces rada na predstavi. Cilj grupa je da se kod svakog pojedinca razvije samosvijest, te da ih senzibiliziramo prema umjetnosti i kulturi općenito. Važan segment našeg rada je i odlazak i prezentacija našeg rada na festivalima, koji nam daju smjernice za daljnji rad.
Naši profesionalni voditelji imaju misiju prenijeti svoje do sada profesionalno stečeno znanje i iskustva na mlade naraštaje, kako bi (ako već i ne postanu profesionalni djelatnici u kulturi), umjetnost, kulturu i maštu ukomponirali u svoj život i buduću profesiju i bili u budućnosti kvalitetni konzumenti kulture. 

Made with Mobirise - Learn more